Web Content Viewer

Actions
ÇÖZÜMLER

Web Content Viewer

Actions
Web Content Viewer

Süreç / Kural Yönetimi

 

Organizasyonların verimliliği ve etkinliği iş süreçlerinin iyi yönetilmesi sayesinde arttırılabilir. Her kurumda işler belirli bir düzene ve standarda göre yürütülür. Kurum faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için yönetilmesi gereken belirli iş süreçleri vardır. Artık rekabet avantajı yaratmak veya bu avantajı korumak için esnek, değişimlere kolay adapte olan, yeni hizmet ve ürünler sunabilen, verimlilik şartlarını yerine getiren işletmeler öne çıkmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için ise süreçlerin sistematik bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 


Kullanıcılar ve sistemler arası iş akışları yönetimini optimize etmek 32bit olarak sunduğumuz çözümler arasındadır. 


32bit olarak, uzman kadromuzla iş süreçlerinizi analiz ediyor, IBM BPM (Business Process Management) ürününü kullanarak,  iş süreçlerinizi görselleştiriyor, daha etkin ve anlaşılır hale getirilmesi amacıyla süreçlerinizin modellemesini yapıyoruz. Analiz ve modelleme sayesine kurum ihtiyaçlarınızı daha iyi belirliyor, IBM BPM ürünü ile yazılım geliştirme aşamasının sonunda, 32bit olarak şirketiniz için daha yararlı çözümler sunuyoruz.