IBM MQ

IBM MQ verilerin uygulamalar, sistemler ve servisler arasında senkron ve asenkron mesajlaşmasını hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayan orta katman yazılım çözümüdür.

Veriler uygulamalar ve sistemler arasında mesaj olarak hareket ederken çeşitli sebeplerden kaybolabilir veya birden fazla kez iletilebilir.

Mükerrer veya hiç iletilemeyen mesajlar (veriler), kurumlara efor, zaman ve maliyet olarak geri döner.

Bu tip problemlerin önüne geçmek için IBM MQ, teslim edilemeyen mesajları alıcı sistem hazır olana kadar özel bir kuyrukta bekletir ve tek seferde güvenle iletir.

Özellikler

Asenkron Mesajlaşma

IBM MQ, asenkron mesajlaşma ortamlarında uygulamalar arasında bir tampon görevi görür. Ağ üzerinde veya uygulamada bir kesinti olursa, her şey normale dönünceye kadar mesajları özel kuyruklarda bekletir.

Güvenli Veri Transferi

IBM MQ, Transport Layer Security Protokolü ile mesajları korur ve yerleşik erişim denetimleri sayesinde hedef kuyruklarda bekleyen mesajları denetler.

Sıfır Veri Kaybı

Benzer çözümlerde mesajlar yinelenebilir veya hiç teslim edilemezken, IBM MQ ile dosya verileri de dahil olmak üzere tüm veriler bir kerede taşınır ve mesajlarınız asla kaybolmaz.