İnsan Kaynakları Yönetimi

32bit İK Çözümleri, modüler altyapısı ve kullanım kolaylığı ile İK süreçlerinizi dijital ortama taşımanızı sağlar.

Çalışan performansını en üst seviyeye çıkarmanın yanı sıra; personel adaylarınızın işe giriş aşamasından performans ve iş gücü takibine, zimmet süreçlerinden işten ayrılışına kadar tüm ihtiyaçlarınız için çözümler sunar.

Özellikler

İşe Alım Süreci

En doğru adayları seçmenize ve bünyenize katmanızı sağlar. Paralelde oluşturduğu CV Havuzu sayesinde gelecekteki işe alımlarınızı kolaylaştırıp, kurumsal hafızanızı güçlendirir.

İşten Ayrılış Süreci

İşten çıkış evraklarının imzalanması, zimmetlerin iadesi, İK çıkış ve SGK işlemlerinin yapılması adımlarını tek bir platform üzerinden takip edebilirsiniz.

İzin Süreci

Personel İzin girişlerinizi yapabilir, toplam izin raporlamaları ve personel izin süreleri güncellemelerini tek bir portal üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Zimmet Süreci

Kurum çalışanları için zimmet talebinde bulunabilir ve üzerlerinde bulunan zimmetlerin takibinin kolayca yapabilirsiniz.

Kurumsal Hafıza

Oluşturduğu CV havuzu sayesinde gelecekteki işe alımlarınızı kolaylaştırıp, kurumsal hafızanızı güçlendirir.

KVKK Uyumluluğu

İK süreçlerinizde elde ettiğiniz özlük bilgilerinin KVKK’ya uyumlu olarak saklanmasını ve isteğe bağlı erişime açılmasını sağlar.

Onay Akışları

Onay akışlarınızı tek bir platformdan yönetin. Verilen kararları kayıt altına alın.

Kusursuz Entegrasyon

Kullandığınız ERP, Muhasebe uygulamaları ve 3. Parti sistemler ile kolayca entegre olun. Entegrasyon kabiliyeti sayesinde veri bütünlüğünü koruyun.

Veri Analitiği

İK süreçlerinizden edindiğiniz verileri kullanarak analiz ve öngörü yapmanızı kolaylaştırabilirsiniz.